Een doorbraak naar het basisonderwijs.

Home / Het STEM-steunpunt-Brussel leeft / Een doorbraak naar het basisonderwijs.

Een doorbraak naar het basisonderwijs.

Ondersteuning van STEM-onderwijs in de basisschool  van St Martinus-leuke school in Molenbeek.

S.T.E.M-Brussels bracht het STEM-steunpunt Brussel in contact met de schooldirecteur Peter Droeshout van de St Martinus-school in Molenbeek. De directeur is geïnteresseerd in de ontwikkeling van een STEM-leertraject met als context “de mobiliteit”. Het STEM-steunpunt zal nagaan hoe ze met de lerarenopleiding van de EhB (EDU) en de input van RVO (IMEC) en MOBI (VUB) in cocreatie met de leerkrachten van de St Martinus school zulk  STEM-leertraject kan ontwikkelen.