Wiskundewandeling Brussel.

Home / Projecten van het SSPB / Wiskundewandeling Brussel.
Wiskundewandeling Brussel.

Wiskundewandeling Brussel.

Foto: Filipe de Azevedo (Pexels)

Wiskundewandeling Brussel: Innovirisproject voor de sensibilisering van jongeren voor wetenschap en technologie.

Met dit project voor leerlingen van 12-15 jaar willen we a.d.h.v. een wandeling door Brussel doorheen een wiskundige bril drempelverlagend rond wiskunde werken, met een focus op de basisgeletterdheid Wiskunde volgens de nieuwe eindtermen. We ontwikkelden een “bot” (oftewel een computerprogramma) zodat de wandeling op een autonome manier kan uitgevoerd worden via de app Messenger (Facebook). Via Messenger kunnen leerlingen de “wiskundewandeling Brussel” opzoeken en de opdrachten en route doorlopen. Leerkrachten kunnen voorafgaand of na afloop van de wandeling de leerstof herhalen en/of verdiepen.