Bewust sorteren en composteren / Stad Brussel.

Home / Het STEM-steunpunt-Brussel leeft / Bewust sorteren en composteren / Stad Brussel.
Bewust sorteren en composteren / Stad Brussel.

Bewust sorteren en composteren / Stad Brussel.

Foto: Sippakorn Yamkasikorn (Pexels)

Het STEM-steunpunt-Brussel (SSPB) heeft het genoegen gehad het HA Karel Buls te mogen ondersteunen in de uitwerking van het project ”Bewust sorteren en composteren”. Deze school had al in 2019 bij de stad Brussel een aanvraag ingediend voor dit project. Er werd aan de school een budget van 3000 € toegekend. De bedoeling was de leerlingen van de school bewust te maken van het belang van het sorteren e composteren en dit ook in de school en omgeving te organiseren. Het was tevens de bedoeling de ouders en buurtbewoners te betrekken in dit project. Het project werd gestart in de loop van het jaar 2020 maar heeft door de coronacrisis niet volledig kunnen uitgewerkt worden. In het jaar 2021-2022 zal het hernomen worden.