iSTEM, what else? Nieuwe datum

iSTEM, what else? Nieuwe datum

De nieuwe datum voor de uitgestelde themadag van de cel iSTEM Inkleuren ligt nu vast: noteer alvast 23 maart 2022 in jullie agenda! Inschrijven kan vanaf vandaag op www.uacno.be/21STM999

De voorbije jaren heeft de cel iSTEM Inkleuren samen met vele leerkrachten de resultaten van academisch onderzoek rond geïntegreerd STEM-onderwijs vertaald naar de concrete klascontext. Dit heeft geresulteerd in inzetbaar lesmateriaal voor secundair onderwijs. Bovendien heeft het voortschrijdend inzicht een operationele aanpak opgeleverd die leerkrachten en directies verder kan ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe eindtermen van tweede en derde graad.

Op deze themadag wordt via workshops en een postersessie de aanpak en concreet materiaal toegelicht aan STEM-leerkrachten, directies, en andere onderwijsprofessionals. 

Iedereen welkom dus!