AANBOD

Een overzicht van het AANBOD van het STEM-steunpunt-Brussel.

Bij de implementatie van STEM-activiteiten in de scholen.

 • Ondersteuning van leerkrachten-ontwikkelteams (‘teacher design teams’):
  • bij de ontwikkeling van nieuwe STEM-leertrajecten,
  • bij de aanpassing van bestaande leertrajecten,
  • met voorstelling van scenario’s,
  • bij het mee helpen zoeken naar oplossingen i.f.v. de noden of problemen.
 • Verwijzing naar bestaande STEM-modules van partners of andere externen (RVO-Society, Solutio, GO!,‘iSTEM inkleuren’, etc.).
 • Leerkrachten adviseren.
 • De brug slaan tussen het hoger en secundair onderwijs:
  • door experten in te schakelen bij de ontwikkeling van STEM-leertrajecten,
  • door de organisatie van workshops met experten van VUB en EhB,
  • door labobezoeken bij de VUB en EhB te faciliteren,
  • door STEM-rolmodellen voor de klas te brengen.

Wat zijn STEM-LEERTRAJECTEN?

Een belangrijk aanbod in de ondersteuning van de leerkrachten is de cocreatie van STEM-leertrajecten. Gecoördineerd door het STEM-steunpunt worden deze ontwikkeld in multidisciplinaire teams van leerkrachten. Bij de ontwikkelingen van de STEM-leertrajecten met de leerkrachten wordt methodologisch essentieel belang gehecht aan

 • Context,
 • Interdisciplinariteit,
 • Integratie,
 • Onderzoekend en ontwerpend leren,
 • Samen werken,
 • Digitale competenties,
 • Taalgeletterdheid,
 • Diversiteit.
 • Context: De leidraad van het leertraject zal een relevante context zijn, dat kan een maatschappelijke context zijn (afval, alternatieve energieën, …) of een context gegrepen uit de leefwereld van de jongeren (muziek, milieu, …). Door te vertrekken van concrete vraagstellingen uit de leefwereld van de leerlingen zullen meer leerlingen geïnteresseerd en gemotiveerd zijn.
 • Interdisciplinariteit: In onze huidige maatschappij moeten de meeste problemen interdisciplinair aangepakt worden. Jongeren moeten dit concreet ervaren. Daarom wordt een STEM-leertraject met een multidisciplinair lerarenteam samen opgebouwd.
 • Integratie: In een interdisciplinair STEM-leertraject zullen kennis, vaardigheden en attitudes uit meerdere STEM-disciplines in functie van de vraag of het probleem verweven of geïntegreerd aan bod komen (cf. ET 6.48).
 • Onderzoekend en ontwerpend leren: In een STEM-leertraject moet er veel aandacht zijn voor het onderzoekend leren, waar de leerlingen bij onderzoek van een vraag, een hypothese, een stelling doorheen een stappentraject zullen gaan om gegevens te verzamelen, conclusies te trekken en die ook degelijk te rapporteren.
 • Ook bij het ontwerpend leren doorlopen de leerlingen een cyclus (steeds opnieuw) waarbij een prototype gemaakt, getest en verbeterd wordt.
 • Samenwerken: In het traject moeten leerlingen meer dan elders zelf, maar samen, aan het werk gezet worden, samenwerking waarin de werkzaamheden verdeeld worden zodanig dat iedere leerlingen zijn talenten beter leert kennen. De leerkracht is in een STEM-leertraject essentieel een coach.
 • Digitale competenties en geletterdheid: Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden voor de maatschappij waarin ze leven. Het verwerven van digitale geletterdheid moet daarom ook in STEM-onderwijs opgenomen worden. Digitale geletterdheid is het vermogen digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen daarvan kritisch te beoordelen.
 • Taalgeletterdheid: Zonder taalgeletterdheid is het niet mogelijk om kennis en competenties te verwerven en deel te nemen aan de huidige media platformen. In de multiculturele scholen van het Brussels gewest waar dikwijls het Nederlands de derde taal is zal dan ook – liefst met de medewerking van een leerkracht Nederlands – veel belang aan de taal moeten gehecht worden.
 • Diversiteit: Kennis en vaardigheden zijn cultuur- en gendergevoelige elementen waarbij in de ontwikkeling van verschillende talenten door differentiatie rekening mee moet gehouden worden.

Reeds ontwikkelde STEM-leertrajecten.

In cocreatie werden door een team van leerkrachten van verschillende vakken met experten van de VUB en/of EhB en het STEM-steunpunt-Brussel volgende STEM-leertrajecten in de scholen geïmplementeerd:

‘Energie en gezondheid’

‘Energie en gezondheid’

Met jongeren op grond van wetenschappelijke informatie duidelijk maken dat bewegen en gezond eten noodzakelijk zijn om de risico’s voor zware ziektes te verminderen

Read More
20171205140826
‘Spaghetti-bruggen’

‘Spaghetti-bruggen’

In kleine groepjes leren op een efficiënte wijze spaghetti bruggen die een gegeven gewicht kunnen dragen te concipiëren en te bouwen.

Read More
20171205140508

Scenario’s voor STEM-leertrajecten

In deze rubriek worden enkele scenario’s/thema’s) voorgelegd waarrond leerkrachten met of zonder de ondersteuning  van het STEM-steunpunt-Brussel een STEM-leertraject kunnen ontwikkelen.

Evaluatie van STEM-leertrajecten