PARTNERS

 

NETWERK

Het STEM-steunpunt-Brussel heeft voor zijn werk in de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rand een breed netwerk opgebouwd. Met meerdere partners heeft het een inhoudelijke samenwerking, anderen hebben een adviserende rol, nog anderen zijn essentiële sponsors.

SAMENWERKING

EDU-XL

Onder de koepel van EduXL creëerden de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel, de
Erasmushogeschool Brussel, CVO COOVI en CVO De Oranjerie een expertisecentra in grootstedelijk
onderwijs om de leraar van morgen excellent op te leiden. EDU-XL leidt leraren op die in een team
leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit de talenten van iedere leerling
maximaal te ontwikkelen. Gepassioneerd, geëngageerd en met durf geven de studenten mee vorm
aan de samenleving van de toekomst.
EDU-XL is de coördinator tussen verschillende projecten waaronder
–      Leraar XL’: het nascholingsaanbod ter professionalisering door VUB-EhB, op één overzichtelijke,
gezamenlijke website gepresenteerd ter professionalisering van lerarenopleiders, leerkrachten en
andere onderwijsprofessionals.
– Project Onderzoekende school: lerarenopleiding deel van lerend netwerk,
–       Het gezamenlijke opleidingsonderdeel Urban Education),
–       De verkiezing van de Beste Leraar van Brussel
EDU-XL zal ookde verdere uitbouw van het UAB – STEM-steunpunt- Brussel mede ondersteunen

http://www.eduxl.be

RVO-society (IMEC)

Bring science to life.
RVO-Society werd in 2001 opgericht ter nagedachtenis van prof. Roger baron Van
Overstraeten, de oprichter en eerste directeur van imec.
Al 20 jaar zet een gepassioneerd en creatief team zich in voor één groot, gemeenschappelijk
doel; jongeren, leerkrachten en burgers inspireren met educatieve en vrijetijdsactiviteiten
rond techniek, technologie en wetenschap.
Dat resulteerde in twee initiatieven
Scivil, het kenniscentrum voor citizen science
Sinds de opstart van Scivil, het kenniscentrum citizen science, wordt een grotere
wetenschappelijke geletterdheid een doelstelling op zich. Scivil wil wetenschappers, burgers,
beleidsinstellingen en bedrijven verenigen, ondersteunen en informeren voor meer
burgerwetenschap in Vlaanderen.
STEM-onderwijslabo
In 2020 lanceert RVO-Society Brightlab, haar nieuwe STEM-onderwijslabo. STEM dan ooit
aan belang in scholen en bedrijven, en ook RVO-Society beschouwt dit als oplossing voor
21ste-eeuwse uitdagingen.
Vanaf 2020-2021 zal tussen RVO-society en het STEM-steunpunt-Brussel zal een convenant
de krijtlijnen van een samenwerking en de uitwisseling van expertise vastleggen

https://www.rvo-society.be/

i STEM

De interassociatie-cel “iSTEM inkleuren” bundelt de expertise van belangrijke academische
spelers in het STEM-verhaal in het secundaire onderwijs: De betrokken instellingen zijn KU
Leuven, UCLL, Arteveldehogeschool, UAntwerpen, VUB en AUHL.
Het vertegenwoordigt een brede expertise gaande van academisch onderzoek tot ervaring
met het werkveld, met als extra dimensies het uitvoeren van effectiviteitsmetingen en
aandacht voor kansengroepen.
In een eerste fase ontwikkelen zij met een aantal Teacher Design Teams iSTEM-proof
materiaal. Daarna wordt dit materiaal breder uitgerold in testscholen. Twee testscholen zijn
ook scholen waarmee het STEM-steunpunt samen werkt

https://www.istem.be/aan-de-slag-met-istem/

Multidisciplinair instituut lerarenopleidingen MILO van de VUB

MILO is het department van de Vrije Universteit Brussel dat voor elke richting de
lerarenopleiding organiseert , coördineert en de nodige algemene onderwijskundige vakken
aanbiedt. De samenwerking van het STEM-steunpunt-Brussel met MIL wordt op een b gestructureerde
wijze aangepakt.

https://student.vub.be/idlo#home

Departement met educatieve opleidingen EDU van de EhB

Voor de ontwikkeling van STEM-onderwijs in het basisonderwijs en de 1 ste graad van het
secondair onderwijs werkt het SSPB samen met het departement dat de opleiding
“educatieve bachelor lager onderwijs” verzorgt

https://www.erasmushogeschool.be/nl/

GO! Pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! biedt externe ondersteuning aan de
onderwijsinstellingen, ontwikkelt initiatieven om de onderwijskwaliteit van de instellingen te
bevorderen en stimuleert de initiatieven die de beroepsbekwaamheid van de
personeelsleden van de instellingen versterken.
In een convenant zullen de
GO! en het STEM-steunpunt Brussel leggen in een convenant de richtlijnen vast voor een
samenwerking in de ondersteuning van STEM-onderwijs in een grootstedelijke context.

https://pro.g-o.be/

 

 

Andere partners

 

Vlaamse STEM-olympiade

https://www.technologieolympiade.be/

 

 

SPONSORING

UMICORE

Today Umicore is a global materials technology and recycling group with about 11,152
employees and revenues (excluding metal) of € 3.4 billion (turnover of € 17.5 billion) in
2019.

Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to
clean technologies, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries
and recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on an
ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials
for a better life.

UMICORE heeft vanaf de start het STEM-steunpunt-Brussel financieel ondersteunt
https://www.umicore.com/en/about/about-umicore/

The Ernest Solvay Fund provides grants to individuals and organizations
implementing a non-commercial project which is intended to promote scientific and
technological training and development, both in Belgium and abroad. Projects may
focus on both education and entrepreneurship in areas such as chemistry, physics,
biology, mathematics and earth sciences.
Vanaf de eerste jaren heeft het SOLVAY-fonds en jaarlijks tijdens drie Jaren het
STEM-steunpunt gesponsord.

https://terravivagrants.org/fonds-ernest-solvay/

Allnex NVA

Sustainability is a commitment to our stakeholders and a key part of our continued success.
be ECOWISE™ is our promise and our proposition. We embrace it with dedication and stay
focused to pursuing a greener and more sustainable future together with our customers.
With our broad portfolio of technologies and sustainable focus, we smoothly and
successfully make the transition to lower environmental impact solutions.
Allnex heeft aan het STEM-steunpunt-Brussel met een sponsoring ondersteunt

https://allnex.com/en

OCAS- onderzoekscentrum van ArcelorMittal

OCAS wants to be a top-of mind R&D centre for ArcelorMittal and metal-based industries
worldwide, bij offering its customers highly effective alloy and coating development services
and related application, testing , accelerating their R&D output using OCAS’s unique testing,
processing infrastructure and competences.
OCAS provides workshops to support STEM-activities.
Met het STEM-steunpunt-Brussel werd afgesproken dat OCAS dit steunpunt “in natura”
(workshops, rolmodellen, bezoeken aan onderzoekslaboratoria, pedagogisch materiaal) zal
ondersteunen ten belope van meer dan 10.000 €.

https://www.ocas.be/

NIRAS

NIRAS is de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, die sinds 1980
verantwoordelijk is voor het veilige beheer van radioactief afval in België. Het heeft een
afvalbeheersysteem uitgewerkt dat uit verschillende stappen bestaat: van afvalbeperking tot
het beheer op lange termijn.

https://www.niras.be/over-niras

Ocean Insight

 

www.oceaninsight.com

 

Gulle giften van

Mevr. Kristel Van Ouytsel
Dhr. Jean-Marie Solvay